Humor in Animaties

Ken je TED? Deze conferenties rond Technologie, Entertainment en Design vormen een podium voor de beste sprekers ter wereld. Als je kijkt naar de 10 populairste TED-talks die ooit gegeven werden (lijstje), dan merk je dat elke spreker humor gebruikt om z’n boodschap kracht bij te zetten en het publiek te boeien. Mensen zitten aandachtiger op hun stoel en staat meer open voor de (niet altijd luchtige) onderwerpen.

Humor in zakelijke communicatie

TED-spreker Sir Ken Robinson (foto: Sebastiaan ter Burg)

Swörl maakt in z’n video animaties vaak gebruik van humor om dezelfde reden: als je wat wil leren of uitleggen, dan heb je aandacht nodig. Onderzoek wijst ook uit dat lachen een kritische houding van je publiek kan wegnemen: het verlicht spanning en stress.

Veel gestelde vragen rond humor

Wanneer het scenario van een video animatie samen met een bedrijf of organisatie wordt geschreven, is er soms twijfel over het gebruik van humor. Gaat dat werken?

Zal ons bedrijf serieus genomen worden?

Clowns en presidenten

Er zijn veel verschillende soorten humor. Persiflages of zwarte humor zijn bijvoorbeeld niet makkelijk te verbinden met zakelijke communicatie. 

Maar als je luistert naar Barack Obama tijdens zijn State Of The Union of Steve Jobs die de tweede iPad voorstelt, dan merk je dat deze fantastische sprekers humor gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten. Hun grapjes nemen niet Amerika of de iPad op de korrel, maar zichzelf of de context.

Humor in zakelijke communicatie

Humor en intelligentie

Er zijn veel wetenschappelijke studies die verbanden hebben gevonden tussen humor en intelligentie of creativiteit. Grappen in communicatie vallen niet uit de lucht, er is vaak over nagedacht om een niet evident verband te zien. Zolang je kiest voor intelligente, positieve en subtiele humor zal dit je uitstraling ten goede komen en je bedrijf positioneren als creatief, werelds en innovatief.

Kan de grap in een verkeerd keelgat schieten?

Kies je onderwerpen

Tenzij je bedrijf of vereniging werkt rond religie, maatschappelijke taboes of culturele verschillen, moet je je humor niet in deze richting zoeken. Laat die onderwerpen over aan professionele comedians om te vermijden dat je verkeerd begrepen wordt of op tenen trapt.

Wie is het mikpunt?

Zakelijke humor gaat best niet ten koste van anderen. Neem je publiek of concurrenten niet op de korrel. Je kan wel grapjes maken ten koste van jezelf. Zelfspot maakt de spreker menselijker, één van ons. Bedrijven die in hun communicatie voorzichtig met zichzelf kunnen lachen, tonen dat ze niet vanuit een ivoren toren communiceren naar de mensen.

Testen en oefenen

Geen enkele boodschap mag de wereld in gestuurd worden zonder getest te zijn. Als je humor gebruikt in zakelijke communicatie, dan test je best al je grapjes bij een doorsnede van je doelgroep. Humor kan soms persoonlijk zijn: als een te klein deel van je testpubliek lacht, dan zijn je grappen nog niet klaar. Op die manier vermijd je dat een grap in je communicatie mislukt. 

Welke humor past in een zakelijke context?

Spreek jezelf tegen

Jezelf tegenspreken is altijd grappig. In video animaties illustreert het beeld meestal de voice-over. Als je opeens het tegenovergestelde toont, dan breek je het patroon. In een animatie die zegt dat je gerust je tijd nuttiger mag besteden dan deze video te kijken, tonen we iemand die katten bekijkt op Facebook: een beeld dat bijna iedereen direct herkent.

Humor in zakelijke communicatie

Woordgrapjes

Het understatement is een handige woordgrap. Een animatie voor de Europese Unie met: “To say that we’re facing sustainable mobility issues in Europe, is like saying that a volcano is somewhat hot”. Bovenop het understatement lacht de organisatie met het eigen wollige taalgebruik.

Humor in zakelijke communicatie

2 Voorbeelden

Onderstaande 2 animaties bevatten verschillende vormen van humor. De eerste vertelt het verhaal van Antwerp Powered By Creatives, met een aantal visuele grappen en een een grappige voice-over. De tweede is de Swörl kerstkaart, doorspekt met humor omdat de kernboodschap (Vrolijk Kerstfeest) niet erg complex is.